Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ

Εφ' όσον υπάρχει φως στην ψυχή,
Θα υπάρχει ομορφιά στο άτομο.
Εφόσον υπάρχει ομορφιά στο άτομο,
Θα υπάρχει αρμονία στο σπίτι.
Εφόσον υπάρχει αρμονία στο σπίτι,
Θα υπάρχει τάξη στο έθνος.
Εφόσον υπάρχει τάξη στο έθνος,
Θα υπάρχει ειρήνη στον κόσμο.

                                  Κινέζικη παροιμία