Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Happy New Year!


May the dawn of this New Year

Fill your heart with new hopes;

Open up new horizons;

And bring for you promises

Of brighter tomorrows

Have a wonderful year ahead.

Happy New Year!
                              2017
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου